Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 

Bezoek ook de website van de Club van Circusvrienden Nederland

 

Bezoek ook de website van de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen

 

 

Bezoek ook de website van de European Circus Associatoin

 

 

Bezoek ook de website van Circusweb.nl

 

 

Bezoek ook de website van Association for the Promotion of Traditional Circus Arts

Our international network

 Voor school en studieNIEUW: "VOOR SCHOOL EN STUDIE"

Informatie voor gebruik op school nu online.

Huizen, 16 april 2016

Wereld Circusdag 2016 is voor ons het moment om een nieuw deel van onze website te openen. Geen tromgeroffel of circusmuziek. Geen spreekstalmeester die "Komt dat zien!" roept. Maar wel een belangrijke druk op de spreekwoordelijke knop. Waarmee allerlei wetenswaardigheden over het circus en circusdieren beschikbaar zijn voor gebruik op school!

World Circus Dag greeting card

Groeten van Prinses Stephanie van Monaco
voor Wereld Circusdag 2016

De informatie voor school en studie wordt de komende maanden nog verder aangevuld. Er komt dus meer. KOMT DAT ZIEN! KOMT DAT ZIEN!


WIJ EISEN EEN EVALUATIE VAN DE WET DIE HET VERBOD OP BEPAALDE CIRCUSDIEREN REGELT!

Wet die bepaalde dieren in circussen verbiedt werkt averechts!

Den Haag, 24 oktober 2015

De wet werkt niet. Een circus dat haar olifant in Duitsland onderbracht haalde het dier terug omdat het wegkwijnde, niet at en niet dronk. Buba‬ werd op tijd teruggehaald.


De wet werkt niet. Een circus dat zich perse aan de wet wenste te houden zag een olifant in een dierenpark sterven. Het dier was weliswaar samen met haar vierbenige collega. maar het miste de vertrouwde omgeving van mensen, dieren en dagelijkse routine en verzorging. R.I.P. ‎Rhani‬

De wet werkt niet. Dat beaamt ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De vrijstelling om tot het einde van het seizoen de dieren te laten meereizen, zoals aangevraagd door Circus Renz-International, is slechts uitstel van executie.

De wet is er gekomen omdat Mark Rutte wilde bezuinigen op o.a. zorg en onderwijs. Omdat er in de Eerste Kamer onvoldoende draagvlak was kwam - om Koffeman (pvdd) te paaien - op de laatste dag het circusdierenverbod in het regeerakkoord. Zonder enige toelichting. Zonder dat er over was nagedacht. Daar betalen de circussen en de dieren nu een hoge prijs voor.

regeerakkoordBubaRenz International
Renz Berlin   Rutte
Dijksma Buba moet blijven

Teken daarom onze petitie.
GEEN VERBOD - WEL REGELS!
Kijk ook op https://www.facebook.com/klassiekcircus

Heële bedankt!

Heerlen bedankt, u liet uw stem horen, u steunt Buba!

Heerlen, 4 oktober 2015

Heerlen heeft zijn stem laten horen. Bij de komst van Circus Freiwald was de houding nog aftastend. Wat krijgen we nu in onze voortuin? Buba liet zien wie ze werkelijk is. Geen wild dier dat je zomaar even kunt wegstoppen in een opvang. Maar een dier dat al heel jong van haar ouders was beroofd door ivoorstropers. Een dier dat dankzij de mens nog leeft. Ze komt uit de tijd dat opvang in de regio nog niet bestond en circussen deze weesdieren konden en mochten opvangen.

Buba is daar nog steeds dankbaar voor. Ze heeft bij de Familie Freiwald een goed leven. Ze vertoont alle tekenen van goed dierwelzijn. En dat willen we ook in Heerlen zo houden. De publieksactie die op touw werd gezet maakt indruk. De petitie kreeg een waanzinnige "boost", er werd een stichting opgericht en de eerste donaties voor "Stichting Buba" komen binnen.

Het circus vertrekt. Een circus moet nu eenmaal verder reizen. Maar via internet blijven de contacten bestaan. De handtekeningen blijven binnenkomen. En de volgende plaatsen worden reeds benaderd door de inwoners van Heerlen.

Op werelddierendag was het nog een keer druk bij het circus. In de laatste voorstelling maakten we de tussenstand van onze petitie bekend.12745 stemmen!

Buba staat daarbij niet alleen symbool voor de in totaal elf dieren die nu verboden zouden zijn. Buba staat vooral voor al die mensen die in de afgelopen jaren niet zijn gevraagd naar hun mening over dieren in het circus. Buba staat daarmee ook voor de mensen die niet beseften wat tegenstanders achter hun rug om over circusdieren richting politici hebben gelogen!

Buba moet blijven!

Massale publieksactie bij Circus Freiwald in Heerlen.

Heerlen, 29 september 2015

De steun uit Limburg dendert voort in een ongekend tempo. Elke dag komen er enkele honderden handtekeningen binnen voor het behoud van Olifant Buba bij Circus Freiwald. De olifant die door de ondoordachte wetgeving van haar familie dreigt te worden weggerukt. De olifant die in een opvang zal wegkwijnen als staatssecretaris Dijksma (EZ) haar zin doordramt. Maar er komen ook stapels kindertekeningen en foto's voorbij die we met u delen via onze Facebookpagina https://www.facebook.com/klassiekcircus.

Vandaag besteedt het televisieprogramma Hart van Nederland aandacht aan de actie voor Buba in Heerlen en aan onze petitie. Als we naar de foto's op onze Facebookpagina kijken, dan zien we dat er nog nooit zo een grote demonstratie voor de poorten van een circus is geweest. Zelfs de grootste actie van dierenrechtenactivisten verbleekt bij wat er vanmorgen in Heerlen is was georganiseerd. De werkelijke verhoudingen tussen tegenstanders en voorstanders (en mensen met een neutrale mening) wordt eindelijk zichtbaar.

Hart van Nederland bij publieksactie voor olifant Buba
klik op het plaatje voor de video van Hart van Nederland


Buba staat daarbij niet alleen symbool voor de in totaal elf dieren die nu verboden zouden zijn. Buba staat vooral voor al die mensen die in de afgelopen jaren niet zijn gevraagd naar hun mening over dieren in het circus. Buba staat daarmee ook voor de mensen die niet beseften wat tegenstanders achter hun rug om over circusdieren richting politici hebben gelogen!

Wij zullen niet ontkennen dat er mensen zijn die liever een circus zonder dieren zien. Maar er zijn ook mensen die niet van atletiek of voetbal houden. Moeten die dan ook gaan strijden voor een verbod op die sporten? Als u liever naar een circus zonder dieren gaat dan vinden wij dat prima. Gelukkig is het aanbod van de circussen in Nederland zéér breed, Zodat u zelf kunt en mag kiezen.

De meeste dieren in circussen hebben een goed leven in het circus (wetenschappelijk onderzoek, zie elders op onze website). Er is dan ook geen enkele noodzaak voor een verbod. Wij willen wel strenge regels om misstanden te kunnen voorkomen.

Teken onze petitie op www.klassiekcircus.nl/petitie/petitie.htmlDe strijd gaat door (2)

Topdrukte bij circussen en bij ons.

Den Haag, 15 september 2015

Vanuit Limburg is er zeer veel steun. Elke dag komen er tussen de 500 en 1000 steunbetuigingen binnen. Digitaal via www.klassiekcircus/nl/petitie/petitie.html , via handtekeningenlijsten en via de bekende petitiekaarten.

Circusolifant of niet?

Een persoon heeft vandaag per e-mail zevenduizend mensen benaderd om hun steun te betuigen voor het behoud van dieren in het circus en het terugdraaien van de zinloze wet die vandaag is ingegaan.

Volg ons ook op Facebook  waar het iets makkelijker is om snel berichten te plaatsen en te delen. Daar laten wij ook anderen aan het woord.

Morgen is VNCO voorzitter Marcel van den Ende te horen op NPO Radio 1. Vanaf 5 uur in de ochtend bij WNL "Nu al Wakker".De strijd gaat door

Voorkomen nog meer schade aan circusbedrijf prioriteit

Den Haag, 15 september 2015rouwadvertenteie 15 september 2015

De strijd gaat door. De zinloze wet moet worden teruggedraaid. Het circus moet worden beschermd tegen nog meer afbraak door Vestering, van Gennep, Dijksma en adere doorgeslagen en wereldvreemde dierfanaten.

Momemteel komen er elke daar zo'n 500 steunbetuigingen binnen. Ga door. Laat ook anderen onze petitie tekenen. Wij willen de zinloze wet laten toetsen en terugdraaien. Daarnaast moet worden voorkomen dat de doorgeslagen dierfanaten van Stichting Aap, wddtu de partij voor de dieren nog meer schade kunnen aanrichten.


Onderste steen moet boven komen

Wilde dieren de tent uit lekt alwéér voor publicatie

Almere, 10 september 2015


Nog voordat het ministerie van EZ iets aan de circusbranche had medegedeeld wisten de activisten van "wilde dieren de tent uit" al wat en wanneer het aangekondigdeverbod zou worden gepubliceerd. Een ander opvallend gebeuren: Websites welke recent kritisch schreven over Stichting Aap, de grote motor achter wddtu werden zonder uitzondering gehackt, Ge-DDoS't of uitgesloten van het systeem van Google-Alerts..


Door samenwerkende dierenrechtenactivisten is het proces dat onder minister Bleeker in gang was gezet onder Rutte/Samsom van de ene dag op de andere dat stop gezet. Staatssecretaris Dijksma herhaalde alleen nog maar de woorden welke door Leonie Vestering werden ingefluisterd. Elk rapport over de toestand van dieren in circussen werd genegeerd!.Gedurende enkele jaren hebben David van Gennep (Stichting Aap), Leonie Vestering (wddtu), lokale en provinciale politici (zoals Joost Eerdmans, Arno Bonte en Herman Gallé) en activisten als Alex Romijn (Biteback), Marianne Thieme (pvdd) en Esther Ouwehand (pvdd) vrij spel gehad. Ongehinderd konden ze haatcampagnes, laster-en-leugen, niet onderbouwde beschuldigingen en valse informatie over het welzijn van circusdieren uitstorten over politiek en media. Een aantal zaken zijn zelfs economische delicten.

Intussen is ook bekend geworden dat de Raad van State heeft geadviseerd om de wetgeving niet zo snel door te drukken. Maar ook het ministerie heeft wetten overtreden. Omdat via de AMvB constructie nieuwe wetging is doorgedrukt. Maar ook omdat nieuwe wetgeving normaal minstens twee maanden van de voren moet worden gepubliceerd in de Staatscourant. Niet zozeer opdat de circussen tijd hebben om de dieren af te voeren. Veel belangrijker: Handhavers van de wet kunnen zich niet voorbereiden. Wat moet een politieagent komende dinsdag doen? Niemand weet het. NVWA en Nationale Politie kunnen zich niet voorbereiden!


De macht van genoemde personen moet worden onderzocht. En waarom zijn alle besprekingen met de circusbranche eenzijdig opgezegd door de staatssecretaris? En hoe kan wddtu eerder over bepaalde informatie beschikken dan anderen?

Nu actiegroep "wilde dieren de tent uit" zichzelf opheft is de kans groot dat belangrijk bewijsmateriaal verloren gaat. Zo zal de spam-generator (in Nederland verboden!) van het conputernetwerk verdwijnen. U weet wel: Die oproep om opvang te regelen. Waarbij je je naam ergens kon invullen om vervolgens met één druk op de knop een mail te genereren aan Sharon Dijksma.

De Commissie Klassiek Circus zal zich niet opheffen. Want de opheffing van wddtu betekent zeker niet dat er geen strijd zal worden gevoerd om ook de laatste dieren uit het circus te krijgen. Vestering, Ouwehand, Thieme en Romijn bekleden allemaal functies binnen de partij voor de dieren...

Trefwoorden: dictatuur, staatsgreep, dierenrechten, dierenwelzijn, huisdieren, circusdieren, aap, olifant, leeuw, tijger, zeeleeuw, Circus Freiwald, Circus Renz Berlin, Circus Renz International, Circus Belly Wien, Circus Werona, Circus Barani, Circus Sijm, Wereldkerstcircus, Carré, Rutte, Samsom, VVD, PvdA, Sharon Dijksma.


Dierenrechtendictatuur in Nederland

Mark Rutte en Diederik Samsom plegen staatsgreep

Den Haag, 23 juli 2015


Sinds de ‪‎coup‬ die door Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom is gepleegd worden gelden aan Griekenland gedoneerd. Daarnaast worden deze politieke (mis)leiders en ‪staatssecretaris ‎Dijksma‬ ingefluisterd door de directeur van Stichting ‎Aap, David van Gennep, die daarmee een wel heel gevaarlijke positie in de Staat der Nederlanden inneemt.


Onder de noemer van apenopvang wordt door Stichting Aap hoog van de toren geblazen over circusdieren. Gerenommeerde deskundigen in binnen en buitenland worden op brutale manier buiten spel gezet. Wetenschappelijke studies worden genegeerd.

Net als de doorgedrukte steun aan Griekenland is ook een verbod op circusdieren NIET afkomstig uit de verkeizingsprogramma´s van VVD en PvdA.

Davind van Gennep is daarmee de machtigste man binnen de nieuwe dierenrechtendictatuur die Nederland is geworden. Een land waarin de mens, meer dan ooit, ver van dieren verwijderd staat. Van Gennep weet daar behoorlijk misbruik van te maken, door alle democratische principes aan de kant te zetten en door middel van de door hem opgerichte actiegroep "wilde dieren de tent uit". Die propagandamachine draait op volle toeren. Met in de website ingebouwde spamgeneratoren die staatssecretaris Dijksma bestoken (verboden in Nederland!) en met niet waar te maken beloften over de opvang van circusdieren.

Trefwoorden: dictatuur, staatsgreep, dierenrechten, dierenwelzijn, huisdieren, circusdieren, aap, olifant, leeuw, tijger, zeeleeuw, Circus Freiwald, Circus Renz Berlin, Circus Renz International, Circus Belly Wien, Circus Werona, Circus Barani, Circus Sijm, Wereldkerstcircus, Carré, Rutte, Samsom, VVD, PvdA, Sharon Dijksma.

ZEG NEE TEGEN 21% BTW

Voorgenomen BTW verhoging bedreiging voor cultuurbranche!

Dwn Haag 30 juni 2015

Vandaag actiedag op Malieveld.

Zeg nee tegen 21 procent BTW!

Olifant mishandeld?

Videofilmer en getuige Wilnis leggen verklaring af!

Huizen 23 juni 2015

De beelden gingen via internet de wereld rond. En een golf van berichten met een hoog "oog-om-oog tand-om-tand" gehalte overspoelde het internet en onze mailbox. Maar wat is er nou gebeurd?

Op Circus Blog nemen filmer Danny em getuige Monique het woord. En wat blijkt: Monique voerde een gesprek met de circusman die het olifantenverblijft moest onderhouden. Hierdoor was deze man even afgeleid en merkte te laat dat de olifant kans zag om over de omheining te stappen. Danny filmde en vroeg zich eigenlijk alleen maatr of de situatie wel veilig was. Het circus heeft de betrokken medewerker ontslagen, aldus de verklaring van het circus. Wij spraken met een van de directieleden van Circus Renz-International, Adriano Renz. En daardoor weten we beter dan wie dan ook wat er eigenlijk is gebeurd. De medewerker heeft in paniek gehandeld. De stok - dus géén olifantenhaak zoals sommigen beweren - moest zelfs nog op het circusterrein worden gehaald. De olifant stond op een grasveld op enige afstand van het circus. Volgens Adriano Renz had het niet zo mogen gebeuren. De storm in het glas water is intussen geluwd.


Typische reactie dierenrechtenactivist

Diplomatie en nuance ver te zoeken, dit in nog de minst onvriendelijke en bedreigende reactie!

Middelburg 21 juni 2015
*r*mvn*out@zeelandnet.nl
Als Bericht: Goede morgen heren, het AD al gelezen? Mishandeling van een olifant van circus RENZ in Wilnis. Nu hoor ik de Commissie niet. En daarom ben ik zo tegen wilde dieren in het circus. Alle wilde dieren de tent uit ondanks het gezever van de Commissie Klassiek Circus. Deze mishandeling is echt niet eenmalig. Hij is wel Klassiek. Hoogachtend A. van Houte.

Holle vaten

Dierenrechtendoctrine verdringt genuanceerde waarheid!

Wilnis 20 juni 2015

Als de boodschhap van de dierenrechtendoctrine maar vaak genoeg wordt herhaald in de gerenommeerde media (Radio 538, NPO-Radio, RTL, RTV Utrecht) zou je bijna gaan geloven dat zulks de enige echte waarheid is en circusdieren dus per direct moeten worden verboden.

leugens versus de waarheidPvdA wil lobbyist ontmaskeren

Invloed lobbyisten zichtbaar maken? Wij denken met u mee!

Den Haag 6 mei 2015

"PvdA wil invloed lobbyist uit de schemer halen" kopt het vandaag op de website van de NOS. Het is zelfs op de radio te horen. Ondanks dat de PvdA de partij is die - als we de media mogen geloven - volledig voor het circusdierenverbod is, steunen wij het voorstel van de PvdA Kamerleden Bouwmeester en Oosenbrug. Dus ook wat de Commissie Klassiek Circus betreft, moet die lobbyparagraaf er zo snel mogelijk komen.

Wij hebben zelfs een voorstel:


Begin maar eens bij het circusdierenverbod. Wie is daar de grote lobbyist? Wij kunnen, gezien de woordkeus van Sharon Dijksma in de Kamerstukken en antwoorden op Kamervragen, de lijst ook zonder al te veel moeite opstellen:

1) Leonie Vestering (wddtu/aap)
2) David van Gennep (stichting aap)
3) Paul Cliteur (pvdd/wddtu)
4) Alex Romijn (pvdd/wddtu/biteback)
en enige vorm van zelfbevlekking is de politiek niet vreemd:
5) Marianne Thieme (pvdd)
6) Esther Ouwehand (pvdd)

U zoekt tevergeefs naar Mark Rutte. Dat klopt! Daarover schreven we vorige week al: Hij was "slechts" op zoek naar "politiek wisselgeld". Daarvan worden de circussen helaas de dupe.

En dan mogen externe adviescommissies ook eens onder de loep worden genomen. Zoals de externe adviescommissie met "geheime samenstelling" voor de Raad voor Dieraangelegenheden die in 2007 een negatief advies gaf met betrekking tot de toen nieuwe VNCO richtlijnen. In die commissie met geheime samenstelling had, aldus een artikel in De Volkskrant, Aap-directeur David van Gennep zitting én een te dikke vinger in de pap.


COMMISSIE KLASSIEK CIRCUS NEEMT AFSTAND

Door andere organisatie verspreid persbericht te radicaal

Almere 2 mei 2015

Met verbazing heeft het bestuur van de Commissie Klassiek Circus
kennis genomen van een publicatie op www.50plusser.nl waar in radicale bewoordingen de Nederlandse politiek wordt afgeschilderd.


De publicatie lijkt afkomstig van de Commissie Klassiek Circus. De Commissie Klassiek Circus heeft echter geen persbericht verzonden aan de redactie van "Plus Magazine" of de beheerder van de website 50plusser.nl De beheerder van een andere website heeft als "vriendendienst" ons bericht als persbericht verzonden na er eerst enkele zinnen aan toe te hebben gevoegd. De radicale bewoordingen in de aldaar gepubliceerde tekst zijn niet de woorden van de Commissie Klassiek Circus
.

De Commissie Klassiek Circus heeft altijd gestaan voor DIPLOMATIE en DIPLOMATIEKE WOORDKEUS. Deze teksten met radicale woordkeus vormen een aantasting van onze werkwijze en een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van de Commissie Klassiek Circus.

Onze woorden leest u in de tekst hieronder:


Politiek Den Haag verdeeld over verbod

Geen Kamermeerderheid verbod ondanks stemmingmakerij

Almere 29 april 2015

Vandaag draait de propagandamachine van "wilde dieren de tent uit" weer op volle toeren. En met wat voor opgeblazen kreten. De Tweede Kamer en Eerste Kamer zouden in meerderheid het wetsvoorstel op een verbod op "wilde" dieren in circussen steunen. Steunen? Is er dan gestemd? Nee!!

Op 13 december 2014 verscheen de Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma. Met daarin duidelijk geschreven dat het een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) betreft.

Kenmerk van een AMvB is dat er géén stemrondes meer plaatsvinden in de beide Kamers. Er is wel gelegenheid tot het stellen van Kamervragen. En vragen zijn er gesteld. In twee rondes. En beide keren kwam de staatssecretaris met bij elkaar geharkte antwoorden die terloops door mevrouw Vestering van "wilde dieren de tent uit" werden ingefluisterd.


De Kamerstukken waren zo onvoorbereid in elkaar gezet dat onder het kopje "openbare orde" het helemáál niet over openbare orde ging. Broddelwerk op het niveau van een kind uit groep 2 (vroeger: De Kleuterschool)

VIA DE AMvB CONSTRUCTIE WORDEN IN PRINCIPE DE TWEEDE KAMER EN EERSTE KAMER BUITEN SPEL GEZET!

Hopelijk zijn de wijze mannen van de Raad van State - ooit betrokken bij de rechtszaak tegen Winschoten - beter in staat om feit van fictie en kul van kunde te scheiden. En zien ze ook in dat het niet zomaar een kleine wijziging van bestaande wetgeving gaat (daar is een AMvB voor bedoeld), maar dat het in feite geheel nieuwe wetgeving betreft. Waarmee staatssecretaris Dijksma haar huiswerk weer opnieuw moet doen. En dan ditmaal met stemrondes in beide Kamers.

Politiek wisselgeld
Hopelijk zien ze bij de Raad van State ook in dat Mark Rutte ten tijde van de formatie het circusdierenverbod heeft ingebracht omdat er te veel verschil was in de samenstelling van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de Eerste Kamer veel plannen van Rutte-2 zou tegenhouden als er geen "politiek wisselgeld" zou zijn...

Het circusdierenverbod is een deel van dat politieke wisselgeld. Het gaat dus niet om het beschermen van dieren. Het gaat om het kunnen doordrukken van pijnlijke veranderingen in de zorg, de zorgverzekering, het onderwijs en de sociale wetgeving. Waarvan de nauwelijks verenigde circusbranche de dupe wordt. Inderdaad: circussen zijn een makkelijke prooi voor Rutte-2. En de propagandadame van "wilde dieren de tent uit" vindt het allemaal heel fijn. Haar leugens over circusdieren kunnen weer groot naar de pers worden gestuurd.

Wilde dieren de tent uit misleidt
Meerdere keren zijn klachten over de communicatie van actiegroep "wilde dieren de tent uit" door de Reclame Code Commissie gehonoreerd. Waarbij telkens duidelijk werd dat "wilde dieren de tent uit" het publiek en de media misleidt door het verspreiden van aantoonbare onwaarheden. Het op 29 april verspreide persbericht valt ook in deze categorie. De coalitiepartijen PvdA en VVD mogen weliswaar voor een verbod op bepaalde dieren in  circussen zijn. Dat betekent zeker niet dat er een meerderheid onder de Kamerleden te vinden is voor een verbod.

Partijen intern verdeeld
De PvdA en PvdD zouden op 4 februari 2008 een motie indienen om te komen tot een verbod op “wilde” dieren in circussen. Kamerleden zijn vóór die datum eenzijdig voorgelicht door tegenstanders van circusdieren. Op 4  februari 2008 bleek echter dat er een ruime kamermeerderheid tegen een verbod is. Het draagvlak voor een  verbod op circusdieren is binnen de Tweede Kamer niet toegenomen. Op 8 december 2009 stemmen er nog steeds  slechts 44 kamerleden voor een verbod op circusdieren. Dan is het nog slechts één partij die een amendement indient…

Uit onze contacten met leden van de Tweede Kamer blijkt dat er, niet alleen binnen de PvdA en VVD, verdeeldheid heerst over de noodzaak van een verbod op bepaalde dieren in circussen. Het is daarom dat staatssecretaris Dijksma kiest voor de marsroute via de Algemene Maatregel van Bestuur. Bij de gewone procedure die bij het opstellen van nieuwe wetten zou moeten worden gevolgd zou het wetsvoorstel immers niet op een Kamermeerderheid kunnen rekenen.

Geen draagvlak voor verbod
Het draagvlak voor een verbod is ook bijzonder klein onder de Nederlandse bevolking. Jaarlijks bezoeken zo'n anderhalf miljoen mensen een klassieke circusvoorstelling. Het circus zonder dieren bedient een nichemarkt. Het beroemde Cirque du Soleil, door tegenstanders van circusdieren altijd weer aangevoerd als het voorbeeld hoe een circus zonder dieren succesvol is, heeft niet voor niets in 2013 en 2014 minstens 1000 medewerkers moeten ontslaan. Recent heeft eigenaar/oprichter Guy Laliberté 90 procent van de aandelen van het noodlijdende Cirque du Soleil verkocht aan het Amerikaandse risico kapitaalfonds TPG Capital en hun partner het Chinese Investeringsfonds Fosum Capital. Guy Laliberté houdt hierna nog slechts 10% over van zijn aandelenpakket. Het succes van Cirque du Soleil wordt, net al het lijden van dieren, door actiegroepen als "wilde dieren de tent uit" slechts sterk overdreven.


Wereld Circus Dag 18 april 2015 (2)

Groet van Prinses Stéphanie van Monaco

Monaco, 18 april 2015

H.S.H. Princess Stéphanie of Monaco, Honorary President of the Fédération Mondiale du Cirque, sends her greetings on the occasion of the Sixth World Circus Day!


World Circus Day greeting of H.S.H. Princess Stéphanie of Monaco

About this Year’s Design

The drawing is by Chantal Lutzny, aged 10. The family Lutzny are owners of Circus Montana, which travels between Germany and the Netherlands. Chantal was born in the circus and travels with her parents. The circus has a Western act with horses, knife-throwing, lasso and a fire show. Chantal performs some acrobatics.

Chantal is enrolled in a special touring school for circus children, De Rijdende School, based in The Netherlands, which provides face-to-face learning and distance education. The school is a member of the European Network of Traveller Education (ENTE). De Rijdende School is celebrating its 60th anniversary this year and the children submitted drawings to the Federation that they proposed for the Princess’s greeting card to celebrate the Sixth World Circus Day.

The Federation asked Mr. Steven High, Executive Director of The John & Mable Ringling Museum of Art, Sarasota, Florida, USA, to select the winning design.

Happy World Circus Day!

Ook de Commissie Klassiek Circus doet mee. Er gaat een feestelijke mailing uit naar de beleidsmakers in Den Haag en wij gaan Olifant Buba feliciteren met haar 35 jarig jubileum in het artiestenvak.

En wat doet u vandaag?


U tekent onze petitie voor het behoud van het klassieke circus dat door het huidige kabinetsbeleid ernstig in haar voortbestaan wordt bedreigd!


Wereld Circus Dag 18 april 2015

Circussen zetten hun beste beentje voor

Monaco, 12 april 2015

Zaterdag 18 april 2015 is het weer zo ver: Wereld Circus Dag. De dag waarop circussen en circusgerelateerde organisaties zich presenteren aan het publiek en circussen hun beste beentje voor zetten.

Ook de Commissie Klassiek Circus doet mee. Ondanks onze overvolle agenda. Na de gewonnen rechtszaak tegen "wilde dieren de tent uit" en tussen onze werkzaamheden rondom de productie van informatiebulletins naar beleidsmakers maken we even tijd vrij voor Wereld Circus Dag. We brengen op 18 april onze activiteiten weer onder de aandacht van het grote publiek. Want...
Wereld Circus Dag 18 april 2015

... een wetsvoorstel betekent nog niet dat het verbod op bepaalde circusdieren nu een feit is. De Raad van State moet het gebrekkig onderbouwde (en gebrekkige!) wetsvoorstel nog behandelen. Waarbij de kans groot is dat Sharon Dijksma haar huiswerk helemaal opnieuw moet doen.

U kunt uw stem laten horen. Niet alleen door naar het circus te gaan. Dat doen al anderhalf miljoen mensen per jaar. U kunt onze petitie tekenen op www.klassiekcircus.nl Als trouwe lezer heeft u dat zelf natuurlijk al gedaan. Dan kunt u andere aansporen om óók onze petitie te tekenen!

En intussen werken wij verder aan het volgende informatiebulletin dat wordt verzonden aan beleidsmakers.

Kijk op de website van de World Circus Federation voor alle activiteiten op Wereld Circus Dag 2015.
WILDE DIEREN DE TENT UIT MISLEIDT

Almeerse actiegroep alwéér over de schreef met reclame

Amsterdam, 26 maart 2015

In een zaak die was aangespannen door een circuskenner heeft de Reclame Code Commissie vandaag uitspraak gedaan. Alweer is reclame van de actiegroep "wilde dieren de tent uit"als misleidend betiteld.

Het gaat specifiek om "Google Ads", de advertenties die bovenaan in de zoekresultaten verschijnt wanneer iemand via de zoekdienst van Google op zoek is naar informatie over een circus. De advertentie suggereert dat er bij een circus met dieren tóch geen dieren aanwezig zouden zijn, met een te overdadige verwijzing naar de agenda met circussen zonder dieren van de in Almere gevestigde actiegroep.
De Reclame Code Commissie is niet alleen meegegaan in alle door de klager aangevoerde argumenten. De Reclame Code Commissie merkt tevens op dat in de advertentie ten overvloede twee maal wordt verwezen naar de website van wddtu. De website waar het circus uit de gewraakte advertentie - Circus Etten-Leur - écht niet te vinden is. Want in Etten-Leur traden de tijgers van Circus Belly-Wien elke dag gewoon op.

Wilde dieren de tent uit krijgt de opdracht om niet meer op deze wijze te adverteren.

wilde dieren de tent uit misleidt!

Wij wisten het al, maar het wordt nu alweer door een externe partij bevestigd: De in Almere gevestigde actiegroep tegen dieren in het circus misleidt met de reclamecampagne.

U kunt nog steeds de petitie tekenen voor het behoud van het circus met dieren. Wij staan voor strenge regelgeving en handhaving. Want het welzijn van de meeste dieren wordt in circussen niet aangetast!


DE TOEKOMST VAN DE TIJGERFAMILIE

Korte documentaire over de tijgers van Circus Belly-Wien

Etten-Leur, 12 januari 2015 Over de aankondiging van staatssecretaris Dijksma is het laatste woord nog niet gezegd of geschreven. De dierenrechtenlobby, in Nederland samengebald in groepjes als "wilde dieren de tent uit", "Actiegroep circusleed" (intussen opgeslokt door een Belgisch groepje) en last-but-not-least de "partij voor de dieren", willen maar al te graag een verbod op (alle!) circusdieren. Waar men het over heeft weet men niet. Al eerder werd reclame van "wilde dieren de tent uit" verboden vanwege de aantoonbare leugens.


Lisanne Bouma maakt als studieopdracht aan Hogeschool Winderheim een korte maar krachtige documentaire over de tijgers van Circus Belly-Wien. Het circus dat nog steeds het goede voorbeeld geeft als het om de omgang met dieren gaat. Genoeg voorbeelden daarvan vindt u op onze website en Facebookpagina.

Alleen al daarom willen we met uw hulp een duidelijk signaal afgeven aan staatssecretaris Dijksma: Er moeten regels komen, maar zeker geen ongenuanceerd verbod. Het verbod op "wilde dieren" is het begin van het einde. Het einde van alle andere dieren in circussen en het einde van de circussen. Teken daarom onze petitie voor het behoud van het circus met dieren!


GOEDE REACTIES OP TEGENSTANDERS

Delegatie circusbranche sterk in Pauw

Amsterdam, 15 december 2014


De aankondiging van staatssecretaris Sharon Dijksma over een mogelijk verbod op "wilde" dieren in circussen betekent nog niet dat het door de dierenrechtenwereld gewenste verbod er ook daadwerkelijk komt. Als reactie op de act van onbehoorlijk bestuur van Dijksma staat het circus nu volop in de schijnwerpers. Waarbij duidelijk is dat dierenwelzijn wel degelijk samen kan gaan met het leven in het circus. Het circus is nu aan zet.

Het beste TV-interview sinds jaren wordt het op social media al genoemd. De aanwezigheid van Natascha Freiwald (Menagerie Circus / Kerstcircus Nijmegen), Kevin van Geet (Circus Belly-Wien) en Adri Lammers (VNCO) die duidelijk maken dat dierenwelzijn maatwerk is dat circussen gewoon kunnen leveren. Dat wordt ook geconcludeerd in de door Hans Hopster e.a. uitgevoerde studie naar het welzijn van dieren in circussen (Wageningen Universiteit 2008). De delegatie  maakt bij Pauw ook duidelijk dat een organisatie als "wilde dieren de tent uit" al jaren overdrijft met hun leugens over circusdieren. Met maar een doel: Alle dieren het circus uit. Gevolgd door dierloze dierentuinen, dierloze boerderijen en dierloze huishoudens. De namens "wilde dieren de tent uit" aanwezige Leonie Vestering en dierenarts Marno Wolters (Dokter Plofkip van de bekende reclame) kwamen niet verder dan de bekende en reeds door Hans Hopster weerlegde uitspraken.

Aankondiging uitzending PAUW op NPO1 15 december 2014

Maatwerk
Het welzijn van dieren is maatwerk. Wat voor apen(*) geldt, geldt niet voor leeuwen of tijgers. Er zijn zelfs individuele verschillen waarneembaar tussen dieren van dezelfde soort. Zo vertoont olifant Buba van Freiwalds Menagerie Circus nauwelijks stereotiep gedrag, ondanks dat deze olifant toch zonder andere olifant wordt gehouden. Haar partner is eerder overleden, iets wat elk levend wezen vroeger of later nu eenmaal overkomt. Buba's leven wordt dan ook permanent verrijkt met aandacht, verzorging, afleiding, wandelingen, speelgoed in het verblijf, gezelschap van andere dieren en veel liefde vanuit het gezin Freiwald. Het welzijn van dieren wordt niet alleen en uitsluitend bepaald door het aantal vierkante meters van het verblijf!

Welzijn of toch iets anders?
Gaat het wel om dierenwelzijn bij "wilde dieren de tent uit" en collega organisaties? Hun hoofdargumenten, veelvuldig gehoord in de TV uitzending, zijn dat de verblijven in circussen te klein zouden zijn en dieren stress ondervinden van het reizen. Hun denkbeeld dat dierwelzijn alleen door vierkante meters en vrachtwagens wordt bepaald scoort makkelijk bij het algemene publiek. Net als de beweringen dat de dieren tegennatuurlijke dingen zouden moeten doen, terwijl tijgers in het wild ook springen, rollen en op de achterpoten staan. Paarden steigeren in het wild als onderdeel van gevechten en paring en olifanten staan op hun achterpoten om hoge takken te bereiken wanneer ze er op vier poten staand met de slurf niet bij kunnen.

Er moet dus iets anders zijn. In 2012 verdween van de ruim 68000 Euro inkomsten bij "wilde dieren de tent uit" zo'n 50000 aan loonkosten. Geld verdienen aan vermeend dierenleed, dát is de verborden agenda bij deze in Almere gevestigde groepering! En dat lukt alleen als er sterk overdreven en verzonnen verhalen over dierenleed worden gepresenteerd. Want dan is de gemiddelde Nederlander geneigd om de portemonnee te trekken.

Circus heeft betere argumenten.
Meerdere leugens werden door de Commissie Klassiek Circus al weerlegd.  Reclamespotjes mag "wilde dieren de tent uit" ook niet meer maken als daarin voorbeelden van werkelijk bestaande circusdieren worden gebruikt. Misleiding is het oordeel van de ReclameCode Commissie over eerder uitgezonden reclame waarin Nederland's bekendste olifant werd genoemd. De werkelijkheid rondom Buba is anders dan deze dierenactivisten ons willen doen geloven.

De argumenten van de circusbranche worden gesteund door meerdere wetenschappelijke studies. Daarover vindt u op onze website meer onder het kopje "politici". De wens van het volk wordt duidelijk uit marktonderzoeken en het eenvoudige gegeven dat circussen met leeuwen, tijgers, zebra's, olifanten en andere bijzondere diersoorten veel publiek trekken. De voorverkoop van Kerstcircus Den Bosch is opvallend goed. Daar presenteert Circus Renz-International dan ook een programma met veel bijzondere dieren. Een ander circus, dat enkele jaren geleden afscheid nam van olifanten en roofdieren, heeft enkele moeilijke seizoenen achter de rug met tegenvallende bezoekersaantallen. Hun publiek miste deze dieren en liet het afweten. De transformatie naar een circus met uitsluitend paarden en kleine dieren heeft dit prachtige bedrijf mogelijk op de rand van een faillissement gebracht.

Europees Recht
Dat laatste brengt ons op Europese regelgeving. Een van de pijlers van Europa is de vrijheid van beroepsuitoefening. Dierentrainers hebben een bijzonder beroep dat door ongenuanceerde vormen van dierenactivisme in het voortbestaan wordt bedreigd. Organisaties als "wilde dieren de tent uit" en personen als Joost Eerdmans (opruiende wethouder in Rotterdam) kunnen wel eens worden beschuldigd van een economisch delict en het verspreiden van laster en smaad als hun kruistocht tegen het circusdier leidt tot werkloze trainers en faillissementen van gerenommeerde circusbedrijven.

Vooralsnog is het nog niet zo ver. De circusbranche geeft staatssecretaris Sharon Dijksma een kans om de communicatieve blunder te herstellen en haar brief aan de Tweede Kamer te baseren op de in opdracht van het ministerie verrichtte studies.

Teken onze petitie voor het behoud van het circus met dieren.
Geen Verbod, Wel Regels!

(*) "wilde dieren de tent uit" is ontstaan uit Stichting Aap. Stichting Aap vangt voornamelijk apen op die eerder werden gebruikt als proefdier. Bij deze dieren zijn duidelijk re-socialisatieproblemen waarneembaar. Deze problemen worden door Aap directeur David van Gennep altijd ingebracht in de argumentatie van "wilde dieren de tent uit". Diergedragskundigen, zoals Dr. Birmelin, hebben onderzoek verricht en kunnen de uitspraken van David van Gennep weerleggen.EINDHOVEN WORDT WAKKER

Geen overtredingen Circus Belly-Wien

Eindhoven, 16 juni 2014


De zoveelste storm in een glas water. GroenLinks in Eindhoven stelde vragen aan het College van burgemeester en wethouders. De Commissie Klassiek Circus had Eindhoven reeds op 25 oktober 2010 aangeschreven met informatie en het meest volledige dossier ter wereld betreffende circusdieren. En wij zien dat die informatie nu haar vruchten afwerpt.

Om de GroenLinks fractie tevreden te stellen heeft de gemeente Eindhoven wel een controle aangevraagd bij de bevoegde instanties. Met als gevolg dat Circus Belly-Wien op woensdag 11 juni 2014 een niet aangekondigd bezoek kreeg van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, de Dierenpolitie, de Belastingdienst en de gemeente.

Bij deze onaangekondigde controle is gebleken dat het welzijn van de dieren bij Circus Belly-Wien in orde is. Er zijn geen misstanden aangetroffen. Eigenlijk wisten wij het al. Circus Belly-Wien is het grote voorbeeld voor de circuswereld als het over het houden van dieren gaat. Ruime uitlopen, Snel op te bouwen verblijven, Geschikte transportmiddelen, Meer dan uitstekende verzorging, Goede contacten met dierenartsen en een respectvolle behandeling voor, tijdens en naar de circusvoorstellingen.

Het publiek kan vandaag zichzelf overtuigen. Tussen 10.00 en 12.00 uur houdt Circus Belly-Wien een open dag. Het circus staat aan het Jacob Oppenheimerpark. Voor de navigatie: Jacob Oppenheimstraat. Voor de OV-reiziger: Bushalte Evoluon. Voor meer informatie: Website Circus Belly-Wien.

Teken onze petitie voor het behoud van het circus met dieren.
Geen Verbod, Wel Regels!

Geen overtredingen bij Circus Belly-Wien


FEITEN over circusdieren:

Almere, 10 juni 2014


Iedereen heeft het recht om een eigen keuze te maken bij het bezoeken van een circus. Wordt het een circus met dieren? Of toch een circus zonder dieren? De keuze is net zo evident als de keuze voor het concert wat u (wel of niet) gaat bezoeken. wordt het "Metallica" of toch "The Amsterdam Baroque Orchestra?

Iedereen heeft zo zijn of haar redenen om de keuze te maken. En die keuze respecteren we. Ook als u liever naar een circusvoorstelling zonder dieren gaat. Wat we echter niet respecteren is het verspreiden van leugens om uw keuze niet alleen te verdedigen, maar ook aan anderen op te leggen. Zo in de trant van "Circus met dieren in dierenmishandeling, dat moet je boycotten". Zoals bijvoorbeeld de redactie van het magazine "Hart voor Dieren" doet op Facebook. Of zoals de Partij voor de Dieren steeds weer verkondigt.

Dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren behoren de klassieke circussen tot de best gecontroleerde "dierhouderijen" in Nederland. Al vele jaren komen de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de Landelijke Inspectie Dierenbescherming en de Dierenpolitie bijna wekelijks bij circussen als Belly-Wien, Renz-Berlin, Renz-International, Iarz Italiano en Freiwalds Menagerie Circus. En steeds weer wordt alles op orde bevonden. Al zal een enkele controleur, niet op basis van feiten, door een journalist worden uitgelokt om bepaalde uitspraken te doen. 

Wilt u de feiten kennen?

Circusdieren, feiten versus fictie.

Brandende hoepels en dito kwesties.

Onwaarheden in de communicatie.


 

GEZOCHT: Circus in NL dat elke week 1000 km reist.

Rotterdam, 31 mei 2014


Volgens Jeroen van der Lee, PvdD fractielid in Rotterdam zou er in Nederland een circus zijn dat elke week 500 tot 1000 km reist met olifanten. Omdat ook wij een tegenstander zijn van dit soort dierenmishandeling willen wij samen met Jeroen van der Lee op zoek gaan naar het circus dat in Nederland dieren, en dan meer specifiek: olifanten, wekelijks over een afstand tot 1000 kilometer vervoert. Waarom? Omdat wij heel graag samen met Jeroen van der Lee aangifte willen doen tegen het circus dat de dieren elke week over deze enorme afstand vervoert, zodat dit circus keihard kan worden aangepakt.

Jeroen van der Lee kan contact met ons opnemen via ons contactformulier. Wellicht kunnen wij elkaar helpen of kennis betreffende circusdieren uitwisselen. 


WENS VAN PRINSES STEPHANIE
VOOR WERELD CIRCUS DAG 2014.

Monaco,  19 april 2014

Wens van Prinses Stephanie voor Wereld Circus Dag 2014

FMdC logo 2014 WCD logo

Vandaag is het Wereld Circus Dag. Ook in ons land zijn er bij diverse circussen speciale activiteiten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina van de Federation Mondiale du Cirque.

Bij Freiwalds Menagerie Circus wordt u vandaag op uitstekende manier voorgelicht over die bij het circus aanwezig dieren. Op onze eigen pagina kunt u nog steeds de petitie tekenen voor het behoud van het circus met dieren.MEDEDELING en OPROEP AAN CIRCUSBRANCHE.

Almere, 2 januari 2014


Het nieuwe bestuur van de Commissie Klassiek Circus heeft besloten om de website weer online te zetten, de oproep om niet op de foto te gaan met welpjes bij Circus Iarz Italiano (en/of andere circussen), te handhaven en vooral niet te zwichten voor de aan meerdere personen in ons netwerk geuite (doods)bedreigingen naar aanleiding van onze publicaties betreffende de fotowelpen bij Circus Iarz Italiano.

Uit een bericht op CircusWeb.nl maken wij op dat Circus Iarz Italiano intussen geen misbruik meer maakt van leeuwenwelpen ten behoeve van het fotograferen van bezoekers voorafgaand aan de circusvoorstelling. Helaas is de bestemming van de leeuwenwelpen niet bekendgemaakt.

Wij blijven samen met onze achterban de gehele circusbranche in Nederland kritisch volgen. Met als doel het behouden van het klassieke circus mèt dieren zoals leeuwen, tijgers, zeeleeuwen en andere uitheemse diersoorten welke op dit moment in circussen aanwezig zijn.

Daarom roepen wij alle circussen in Nederland op om zich te houden aan de "Richtlijnen Welzijn Circusdieren" (VNCO, 13 maart 2007) of de Duitse "Leitlinien für die Haltung, Ausbilding und Nutzung von Tieren in Zirkusbetriebe oder ähnlichen Einrichtungen" (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 26 oktober 2005). Alleen met positieve benadering van (niet alleen het  onderwerp) circusdieren zal het mogelijk zijn om het door de dierenrechtenlobby gewenste verbod op circusdieren tegen te houden!

Wilt u voor aanvang of tijdens de pauze inkomsten genereren? Overweeg dan eens de volgende activiteiten:

  • Schminken van kinderen

  • Aanbieden van ritjes op pony, paard, kameel of olifant

  • Rondleidingen met uitleg over het circusterrein

  • Tombola

  • Verkoop popcorn of andere artikelen door de clown


Vanwege de ontvangen doodsbedreigingen zal de samenstelling van de Commissie Klassiek Circus niet worden gepubliceerd. Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van ons en onze achterban.

 


Ziet en hoort u de leugen in deze video van "wilde dieren de tent uit" voor leerlingen op de basisschool?


Het circus haalt geen bedreigde of "wilde" dieren uit de natuur!
Hoe groot mag de leugen van de dierenrechtenbeweging zijn?


Laatste nieuws:

Vacature Bestuurslid.Huizen, 22 februari 2013

De Commissie Klassiek Circus is op zoek naar een bestuurslid. 

Functie-eisen:
- Gedegen kennis van de (Nederlandse) circuswereld.
- Gedegen kennis van de betreffende dossiers
- Communicatief vaardig
- Bekend met politieke besluitvorming
- Bekend met vigerende wetgeving
- Netwerk in circuswereld en politiek kunnen onderhouden
- Interesse in het onderwerp

Als bestuurslid participeert u in de werkzaamheden van de Commissie Klassiek Circus en geeft u mede vorm en inhoud aan alle communicatie van de Commissie Klassiek Circus.

Contact opnemen kan via het contactformulier op de website www.klassiekcircus.nl


 

De Commissie Klassiek Circus is een onafhankelijk instituut dat zich ten doel stelt een aantal vooroordelen weg te nemen welke er bestaan over het klassieke circus. De commissie spreekt daarbij namens de ruim anderhalf miljoen bezoekers die jaarlijks voorstellingen van het klassieke circus bezoeken.

De meest recente bedreiging voor het klassieke circus is het vooringenomen standpunt van dieractivisten, die met verouderde informatie en onwaarheden, een verkeerd beeld schetsen van het klassieke circus. Met als enige doel het streven naar een verbod op circus met dieren.

De voorlichtingsactiviteiten van de Commissie Klassiek Circus richten zich op het algemene publiek en beleidsmakers op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

De Commissie Klassiek Circus is zelf geen circusexploitant en ze heeft ook geen zakelijke, financiële of andere banden met circusondernemingen.

 

Copyright: Niets van de inhoud van deze website mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Wilt u informatie overnemen of citeren? Neemt u dan eerst contact op met de beheerder.